Úvod Hula Tradícia Hawaii

Filozofia

 

HUNA NEHĽADÁ

 

Huna je životné umenie tých, čo našli. Je to pozemsko-praktická filozofia, neviaže sa na žiadne náboženstvo. Je to životné umenie havajských šamanov. Ale byť Havajcom nie je záležitosť krvi. Havajci sú všetci, ktorí spoločne zdieľajú ducha lásky (Aloha). V tomto zmysle sa musíme všetci stať Havajcami.

Pôvod má Huna na prastarom kontinente MU. Huna sa nazýva tiež „svetelná múdrosť “

HU-NA: Hu – mužská, dynamická, energická, pohyblivá časť života

Na – ženský, tichý, prijímajúci aspekt života

KA HUNA – je majster, ktorý aplikuje „svetelnú múdrosť “ na špeciálnom úseku napr. navigácia, obrady, uzdravovanie, rybolov, poľnohospodárstvo, stavba obydlia.

KUPUA: havajský šaman majster všeobecne, pracuje s duševnými a prírodnými silami na zharmonizovaní a náprave životných okolností alebo duchovných, mentálnych, emocionálnych, fyzických vzťahov.

Huna je tajomstvo starého Havaja ako urobiť nemožné možným.  Pre vlastný úžitok a pre úžitok ostatných v službách veľkého celku.  Huna začína zvedavosťou, pripravenosťou a fantáziou, opiera sa o pružné aplikovateľné a osvedčené hodnoty. Huna je liečivá cesta lásky a moci. Pretože týchto sedem hodnôt funguje vždy, používajú sa k náprave tela a ducha. Dnešný šamani spolupracujú aj ako strážcovia a uzdravovatelia našej Zeme.

Mana: sila-  schopnosť pôsobiť, využiť potenciál a skutočnú autoritu.

Huna je teda rovnováha, ktorá ukazuje vzájomnú podmienenosť  lásky (Aloha) a moci (Mana). Šaman kráča priestorom po lane s vyvažovacou tyčou Aloha na jednom, Mana na druhom konci, vedome a ľahko, a zároveň s kúskom humoru.

 

Vďaka láske

(Mahalo Aloha)

 

Všetko je možné

Všetko je tu pre nás

Všetko sa vracia

Všetko zdieľame

Tu a teraz

 

Požehnajme tomu,

dôverujme v očakávaní toho najlepšieho.

......................................................................................................................................................................................................

Duchovné liečenie, známe ako Huna, je energetický systém, ktorý kladie dôraz na spojenie duchovného, telesného a emocionálneho.
Je to hlboká a krásna filozofia , život v hlbokom strede, kedy môžete milovať ľudstvo, prírodu a seba ako súčasť harmonického vesmírneho spoločenstva. Huna je cesta života, dáva veľmi jednoduché a zrozumiteľné praktické návody.

Huna, vo svojej najčistejšej forme je umením spojenia človeka s jeho vnútornou múdrosťou. Pomáha spoznávať a využiť naše vlastné vnútorné schopnosti.

 

 

Huna a havajská filozofia


Na úvod treba podotknúť, že Huna nie je učenie, ktoré sa identifikuje s tradičným učením starej Havaja v jeho historických súvislostiach. Jedná sa o univerzálnejšie cestu, ktorá sa vykladá a interpretuje pomocou havajských pojmov a konceptov. Huna je učenie pravdepodobne tak staré ako ľudstvo samo. Legendy nás môžu zaviesť do prastarej krajiny Mu a neskoršie Atlantídy, ale prvé stopy nás zavedú až do starovekého Egypta. Podľa starých Kahuna bol vraj v dobe pred Kristom vytvorený skupinou zasvätencov umelý jazyk, prostredníctvom ktorého sa učenie Huna odovzdávalo z generácie na generáciu. Tento "tajný" jazyk položil základy novému jazyku, ktorý sa mohol voľne a verejne používať. Nezávisle na tom, ako a na aké účely sa tento "nový" jazyk používal, slúžil ako ochrana a "konzervácia" pôvodného učenia, ktoré tak mohlo byť zachované. Tento jazyk sa šíril naprieč Polynéziou a neskôr do celého sveta, jeho stopy sú dodnes súčasťou názvov mnohých starodávnych miest v Egypte, Číne, Indii a Grécku.

Max Freedom Long bol prvým, ktorý odhalil učenie Huna západnému svetu. Bol to študent psychológie, mnoho rokov strávil na Havaji, kde bol fascinovaný silou a učením tamojších Kahuna a polynézskych šamanov. Tí disponovali rôznymi technikami liečenia, komunikácie a ovplyvňovania prostredia, avšak svoje metódy neodhaľoval nikomu, kto nebol menovaný Kahuna. Hoci sa M.F. Long akokoľvek snažil rozlúštiť staré učenie, nebol tohto schopný dosiahnuť na pôde Havaja. Vykonal poriadny kus vedeckej práce, ale pretože nemal príležitosť konzultovať svoju prácu s Kahuna, dopustil sa najmä v počiatkoch svojho výskumu niekoľkých chýb. Napriek tomu vedel veľmi dobre prepájať vedomosti viacerých kultúr a prezrieť skrz skreslené a útržkovité informácie. Niekoľko rokov potom, čo opustil Havaj, ho napadlo, že múdrosť a učenie Kahuna môže byť zakódované práve v ich jazyku. Ďalších mnoho rokov usilovne pracoval, študoval náboženské texty celého sveta, prekladal ich do havajského jazyka, v ktorom hľadal a skúmal koreňové významy slov a tie potom prekladal späť do angličtiny. Dával do súvislostí známe havajské tradície, mágiu a psychoterapiu používanú Kahuna, integroval západnú vedeckú psychológiu, čím sa mu nakoniec podarilo postaviť základy vedeckého, psychologicko-náboženského systému, ktorý nazval Huna. Zistil, že princípy Huna nielen že vystihujú logickosť a konzistenciu ľudskej psychológie, ale že tiež dávajú jasné výsledky a fungujú. Telepatia, jasnovidectvo alebo ovládnutie mysle už nebolo špeciálne výsadou niekoľkých talentovaných jedincov, ale stali sa dostupnými pre kohokoľvek, kto bol ochotný prijať Huna minimálne ako hypotézu.

Huna je otvoreným systémom bez akýchkoľvek dogiem. Nie je potrebné zahodiť svoje súčasné presvedčenie alebo vieru. Jediné, čo sa ponúka, je prijatie základných princípov. Rovnako ako vedec vytvorí najskôr hypotézu, ktorú prijme za svoju, aby vytvoril základ pre svoj experiment, študent Hunmi najskôr prijme prvý princíp. Ak sa hypotéza ukáže ako nepravdivé a výsledky nie sú také, aké sa očakávali, potom sa hypotéza zamietne. Ak sú ale výsledky zjavné, viera sa nahrádza dôverou. Huna ukazuje, že existuje veľa dostupných ciest, ako dosiahnuť ciele, či už spirituálny, mentálny alebo fyzický. Čo nás v Hune zaujíma, je len jej účinnosť a efektívnosť.

Huna, znamená  očiam nepoznané, viditeľné len srdcu. Obsahuje sedem princípov:

  1. svet je to, čo si myslíme, že je (fakty si môžeme odfotiť alebo natočiť na video; všetko ostatné je už len naša interpretácia),
  2. nie sú žiadne obmedzenia (len tie, ktoré si vlastným myslením vytvoríme),
  3. energia prúdi tam, na čo sa sústreďujeme (ak sa sústreďujeme na pozitívne veci, viac pozitívneho vidíme a priťahujeme),
  4. teraz je okamžik moci (minulosť už bola, budúcnosť len príde, ale tento okamžik je jediný, s ktorým môžeme niečo urobiť),
  5. milovať - znamená byť šťastný (pôvodní Havajčania sa netrápili otázkami „Milujem ho? Miluje ma?“; pocit šťastia im bol v pravú chvíľu tou najlepšou nápoveďou),
  6. všetka sila pochádza z vnútra (vo vnútri seba máme všetko, čo potrebujeme; nenecháme sa zablokovať výchovou, okolnosťami ani prostredím),
  7. účinnosť je mierou pravdy (ak od života nedostávame, čo by sme si priali, zmeňme svoje myslenie).