Úvod Hula Tradícia Hawaii

Umenie

 

Je veľké zadosťučinenie byť nástrojom, ktorý prinesie niekomu poznanie a  šťastie cez

Hula- toto jedinečné tanečné umenie.

° Hula je spôsob života, ktorému mnoho študentov a učiteľov nie len na Havaji ale po celom svete zasvätilo svoj život. V havajskej kultúre je Hula viac než tanec. Pohyby a gestá sú len na povrchu, ale pod povrchom je kultúrny systém, ktorý oslavuje vznik a plodenie, pantheon bohov a ich potomkov na Zemi, rozpráva mýty a legendy, historické udalosti a miesta, rodové bytosti, vzťahy a prirodzené prejavy životnej sily, ktoré podporujú a udržiavajú havajský ľud. Posvätnosť preniká do tvorby, učenia sa a tanca Huly.

Nie všetci študenti sa snažia o hlboké zvládnutie a pochopenie Huly. Podobne ako nie všetci učitelia, ktorí ponúkajú hodiny Huly dosiahli nahliadnutie do hlbín Hula. Práve preto záujemcovia o štúdium Huly by mali pochopiť, že Hula vyžaduje vážne úsilie, ocenenie a rešpektovanie kultúrneho života a dedičstva Havaja.

Každý študent Hula, ktorý sa usiluje o interpretáciu Hula na javisku, by si mal hľadať učiteľov s týmito skúsenosťami. Tí, ktorí majú túžbu skúmať hlbšie kultúrne znalosti Hula, by mali vstúpiť do sveta Hula škôl, známych ako Hula Halau.

° Hula Halau funguje ako rodina – Ohana. Stať sa študentom (Haumana) Hula Halau – vyžaduje úsilie.To preto, že škola funguje na základe prirodzenej spolupráce študentov. Študenti sa musia maximálne spoľahnúť jeden na druhého, aby zabezpečili úspech svoj a zároveň úspech rodiny Hula Halau. Haumana má za sebou Hula sestry a Hula bratov. Študent sa naučí veľmi rýchlo, že ten, kto neťahá jedným smerom s ostatnými, nebude poverený zodpovednosťou.

° Nie všetky znalosti sú obsiahnuté iba v jednej škole. Rôzne školy Hula pochádzajú z rôznych línii učiteľov a učitelia prinášajú svoju vlastnú individuálnu tvorivosť vo výučbe a tvoria originálne choreografie. To je dôvod,prečo existuje toľko odlišných štýlov Hula tanca a krásne je, že nie je jediná cesta ako mať pravdu, ale existuje mnoho ciest ako byť pravdivým.Tak isto to tiež znamená, že existuje mnoho spôsobov byť nepravdivým a to platí aj v Hula tanci.

° Nie každý učiteľ Huly dosiahol rovnaké majstrovstvo.

Učitelia Huly v súčasnej dobe používajú titul „Kumu Hula“, toto však nebolo vždy, v dávnych dobách bol Kumu Hula niekto, kto podstúpil rozsiahle školenie trvajúce  aj niekoľko desaťročí, ktoré vrcholilo slávnostnou ceremóniou, preto že podľa Kumu Hula sa stáva základom alebo zdrojom Hula.( Kumu znamená zdroj, základ) To je dôvod, prečo tento titul bol rezervovaný len pre tých, ktorí zvládli posolstvo Huly,  naučili sa ho udržiavať, prezentovať a odovzdávať z generácie na generáciu. Najrešpektovanejší kumu Hula sú tiež najviac pokorní, pretože hlboké štúdium vzbudzuje pokoru, sú to tí Kumu Hula, ktorí napriek svojím znalostiam rešpektujú svojich rovesníkov a učiteľov a vedú svojich študentov aby rešpektovali úsilie ostatných Kumu Hula, Hula Halau a Haumana.

° Hlboké ovládnutie Huly je vyhradené pre tých, ktorí si ho zaslúžili, no prinaša nozajstné uspokojenie. Žiak aj učiteľ si nesmierne váži to, čo sa naučil od svojho Kumu Hula, chráni tieto vedomosti, pretože sú jedinečné. Tieto znalosti zdieľajú so svojimi študentmi až vtedy, keď sú študenti vnímaví a pripravení. Študent si získava učiteľovu dôveru, učiteľ verí, že študent sa bude starať o to, čo sa naučil a že rozozná čo je vhodné a čo je nevhodné, verí, že študent vie, prečo sa veci majú robiť tak, ako ich naučil. Očakáva, že jeho študent bude v štúdiu pokračovať.  Po zvládnutí učiva ho posiela na výučbu mimo Hula Halau, aby sa mohol samostatne rozvíjať. Žiak nikdy nesmie zabudnúť rešpektovať to, čo sa naučil od svojho učiteľa, alebo zradiť svojho učiteľa. Žiak je povinný vážiť si Kumu Hula, sledovať, počúvať a pracovať na sebe.....

°Štúdium Huly a interpretácia Huly odovzdáva hlboké uspokojenie a radosť študentovi, a tým, ktorí Hula sledujú.

Päť konkrétnych univerzálnych typov pre tanečníka Hula:

1, naučte sa históriu tanca Hula

Tanec Kahiko – pôvodná forma, je a bola využívaná na meditáciu smerom ku Božstvám. Je to striktná forma tanca doprevádzaná spevom a hrou na bubon - Ipu Heke, alebo rituálnym bubnom vyrezaného z jedného kusu dreva potiahnutého žraločou kožou.Tanečník tiež môže spievať a používať nástroje – hrkálky, kolenný bubienok, lávové kamene, alebo rozštiepené bambusové palice.

Tanec Auana – voľná forma tanca a jeho modernejšia verzia je doprevádzaná aj inými nástrojmi ako napr. gitara a ukulele, je z nej poznať vplyv západnej civilizácie.Učenie o histórii  Huly je rovnako dôležité ako štúdium tanečných pohybov.

2, Pochopte Mele - pieseň

Porozumenie Mele je nevyhnutnou súčasťou Hula, pretože tanečník vyjadruje svojim výrazom a pohybmi rúk význam piesne pre publikum. Dokonca niektoré tanečné školy – Hula Halau na Hawaii vyžadujú, aby budúci študent Hula plynne hovoril havajským jazykom- olelo. Pozri článok o Mele.

3, Naučte sa základné tanečné kroky, štýly a gestá.

Neskôr kroky a gestá, ktoré vyjadrujú význam konkrétnej Mele.

4, Hula je meditatívna forma tanca.

Vyžaduje od tanečníka oddanosť a koncentráciu, trpezlivosť, spojenie so samým sebou, otvorenosť k novým poznatkom, úctu k tradícii Hula.

Štúdium Hula by malo spôsobovať radosť.

Havajci veria, že ich tanečník Hula spája s duchmi Vesmíru a prírody. Zdroj sily tanečníka je Zem a krajina na ktorej tancuje.Slová sú poznanie,odkaz, ktorý tancom vyjadruje.

 

Rastliny.

Kedysi  ale aj dnes hula tanečník v ranných hodinách navštívi les, alebo pozemok a s úctou a požiadaním o povolenie si berie rastliny, listy a kvety a uvije veniec, ktorý zdobí jeho krk (lei), hlavu (lei po ´o), členok alebo zápästie (kupe ´e), a tak celý deň udržiava spojenie s prírodou - tvoriteľkou hojnosti.

Lei - havajsý kvetinový veniec je tradicia , ktorú pozná celý svet.

je symbolom lásky, priateľstva, šťastia, uznania, a stelesňuje aloha spirit. Počas storočí, návštevníci prichádzajúci a opúšťajúci havajské ostrovy dostávajú farebné a voňavé vence do daru.  Dnes sa lei dáva rodinným príslušníkom, priateľom, láskam, príbuzným,kolegom, a tiež šéfom pri oslavách narodenín, životných udalostí, po dlhej ceste, alebo za účelom vyjadrenia uznania alásky danej osobe


Nástroje tanečníka Hula.

Kolenový bubon z kokosu potiahnutý rybou kožou, bambusové  palice a tekvicové alebo kokosové hrkálky ozdobené  perím, lávové kamene, tekvicovy bubienok ipu